Hubungi Kami

Jika anda mempunyai pertanyaan atau soalan, sila isi borang berikut untuk menghubungi kami. Terima kasih.

Your IC Number, Passport Or Military IdentificationAlamat

Bahagian Pembudayaan dan Perkhidmatan STI,
Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI),
Aras 5, Blok C5, Komplek C,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62662 Putrajaya.

Waktu Operasi

Isnin-Khamis: 8.30 am - 5.30 pm

Jumaat: 8.30 am - 12.15 pm / 2.45 pm - 5.30 pm

: 03-8885 8189 / 03-8885 8024

: helpdesk-risemosti.gov.my

: Facebook RISE